CI PW

Strona informacyjna Centrum Informatyzacji PW (CI zarządza m.in. MS Teams).

ePW

Elektroniczne usługi realizowane przez Centrum Informatyzacji PW (m.in. USOS web, Moodle).